1. İntikam Bir Aşk Hikayesi Filmi Tek Part izle

  İntikam Bir Aşk Hikayesi Filmi Tek Part izle

  720P Multi Dil

  Amerikan yapım İntikam Bir Aşk Hikayesi aksiyon, suç ve gerilim türünde. Film avrupa da çok satan yine kendi ismiyle çıkarılmış olan bir romandan beyaz perdeye uyarlanmış halini izleyeceksiniz. Filmin konusunda 30 yaşındaki boşanmış bir kadın küçük çocuğunun gözleri önünde tecavüze uğrar. Tecavüze uğrayan kadın daha sonrasın da ise gözlerini açtığında nasıl geldiğini bilmediği bir kayıkhanede kendisini bulur.
  5.0
  ( Toplamda 0 oy verildi. )

      5.2   88

 1. Bollywood – Hint Sinemasının Tarihi
    5 ay Önce   92
  Bollywood – Hint Sinemasının Tarihi Bombay ve Hollywood’un birleşmesinden oluşan bu terim, 1980’lerde Bombay’da (günümüzdeki adıyla Mumbai) üretilen Hint popüler sinemasının baskın tarzına işaret etmek için Batı tarafından bulwınıuştur; şöyle ki, bunlar günümüzde dünya sahnesinde yer edinen şarkılı-danslı-aksiyon filmleridir. Hindistan’ da Bombay ticari sinemasını aşan çeşitlilikte bir üretim söz konusu olduğundan, bu terimin Hint Sineması hakkında oldukça sınırlı bir bakış ortaya koyduğu şeklinde şüpheler mevcuttur (Kabir, 2000: 21). Ne var ki, diğer taraftan, bu bakış açısı Batı’run, bu tarz filmlerin geniş bir skalaya sahip eğlence ürünlerini temsil ettiğini ve bunlara da Hollywood filmlerine benzer bir şekilde yaklaşılması gerektiğini anlamasına yardımcı olmuştur (a.g.y.). Bu bakış açısı, aynca, Batı’nın Hint Sineması’ru gerçekten tanımasını ve onu sadece auteur filmlerinden oluşan küçül< bir koleksiyon olarak 'bilmesini' önlemeye yardımcı olmuştur. Nedir bir Bollywood filmi? Birincisi, Hint ve Urdu dillerinin (Hindistan' daki nüfusun yaklaşık olarak yarısı tarafından konuşulan iki Kuzey Hint kardeş dili) kusursuz bir birleşimi alınası gerçeği yardı­mıyla, kitlesel bir izleyici ilgisine ulaşan popüler bir Hint filmidir. İkincisi, destanın, romantizmin ve melodramın bir karışımıdır. Son olarak, oldukça açık olarak sunulan bir sıra kurala dayalı bir müzikal aşk-hikayesidir. Koşulsuz aşk, çatışma, intikam ve kurtarmaya dair hikaye, minimum altı şarkıyla ve (kırktan fazla insanın yer aldığı) iki savurganca üretilmiş dans rutiniyle iç içe örülmüş durumdadır. Ortalama bir popüler Hint filmi geleneksel bir anlatıya dayanır (çocukkızla-karşılaşır) ve özgünlüğünü müzikten, şarkılardan ve dans rutinlerinden alır. Bu bakımdan, Hint filmi Hollywood'un müzikalleri ile pek çok ortak noktayı paylaşmaktadır, ki kendi anlatı çizgisi buna bir örnektir. Ancak iki sinema arasındaki karşılıklı-alışveriş dikkate alındığında, göze çarpan nokta, Bollywood'un Hollywood hikaye kurma tarzını kolayca ödünç alırken, Hollywood'un taklit etmekte zorlandığı Bollywood şarkılarının ve dans rutinlerinin karmaşıklığı nedeniyle, tam tersinin neredeyse imkansız olmasıdır Bollywood ödünç alıyor, fakat kendi kodları ve uzlaşımları yardımı ile özgün metni fark edilmesi zor olacak şekilde dönüştürüyor. Holywood müzikali gibi Bolywood müzikalinin de kendine özgü ideolojik etkileri mevcuttur. Fakat Amerikan müzikalleri ütopyayı uyumlu bir evlilik olarak pazarlarken, Bollywood müzikalleri, onurun ve haysiyetin önemi yam sıra evliliği de kapsayan dini ve ahlaki değerlerin muhafaza edilmesine yönelik yaptıkları vurgu ile, Hintli olmaya dair çok daha geniş ve karmaşık bir görüntü sunmaktadırlar. Devdas hikayesi - üç kere uyarlannuşhr (Barua, 1935; Ray, 1955; ve Bhansali; 2002) - bağWık hikay?erine yönelik ideolojik bakışı barındıran açıklayıcı bir örnektir. Bu hikaye aşk-üçgeni filmleri için popü­ ler bir model haline gelen bir anlah örneğiydi ve ideolojik yönden, annenin ve babanın otoritesine karşı gelerek evlenmeye teşebbüs edeceklere yönelik de ciddi bir uyan niteliğindeydi (2001: 10). Hikaye şu şekildedir: 'Devdas, komşusunun kızı ve hayatının aşkı Parvati ile alt-kasttan olduğu için evlenemeyen, üst-kasta mensup bir tahmin' dir. Devdas daha sonra, mesleğini bırakıp kendini maneviyata veren bir fahişe ile arkadaşlık kurar. Özyıkımın girdabına düşen Hamletvari Devdas alkolik olur ve sonunda Parvati'nin evlilik evinin kapısı önünde ölür' (2001: 10). Bu tür Bollywood filmleri iki buçuk ile üç saat arasında sürmektedir, dolayısıyla oyunculuk performansı, setler ve mekanlar, özellikle de anlam kurulumu belirli formüllere ve tekrarlara dayalı olması sebebiyle hayati bir öneme sahiptir. İzleyicilerin filmle ilişkisi Bahlı izleyicilerden çok farklıdır. İzleyiciler görüntü ile karşılıklı etkileşime girerler (gülerler, alkışlarlar, ıslıklarlar), erkek izleyiciler zaman zaman dışarıya çıkarlar (fakat anlahnın zirvesi olan dans sekanslan için anında salona geri dönerler), vb. (Gokulsing ve Dissanayake, 2003: 123). Fakat filmler sürekli aynı şeyleri tekrarlamalarına rağmen, milyonlarca izleyicinin bu filmlere hayran olmasının asıl sebebi, bir taraftan setlerin ve egzotik mekanların zarifliği, diğer taraftan ise sinema yıldızlarının göz karnaşhrıcılığıdır. Bollywood müzikallerindeki aşk sahneleri, çok az cinsellik sunularak, son derece ihtiyatlı çekilmektedir (Torgonvik, 2003: 32). Aslında, çoğu zaman, bu tarzda bir mahremiyet, çok çok önemli olmalarından ve erkek izleyiciler üzerindeki cazibelerinden dolayı, şarkı ve dans sekanslan ile sınırlı tutulmakladır. Şimdi de, madem ki müzikalleri bu kadar etkilemektedirler, gelin yıldızların üzerine yoğunlaşalım. Stüdyo sisteminin (onu dengesiz kı­ lan endüstri finansmarurun spekülatif doğası sonucu) çöktüğü 1940'lann ortalarına doğru finansörler, kendi (çoğunlukla 'kara') paralan için daha güvenli bir yabrım yolunun peşine düştüler. Sonuçolarak ilgilerini yıldızlara yönelttiler ve onlara inarulmaz paralar önerdiler. Yeni bir düzen başlamışti: 'bu andan itibaren yıldızların sözü geçmeye başladı Kumar kendilerini ilk kabul ettirenlerdi. Aynı şekilde büyük kadın yıldızı Nargis de kendini kabul ettirmişti. Bu yıldızlara kısa bir süre sonra Dev Anand ve Guru Dutt de katıldı. Ne var ki, her bir yıldız kuşağı bu türü farklı noktalara taşıdı. Rapoo ve Dutt birer film yönetmeni olarak da yola devam ettiler. Kapoor kendi film yapım şirketini kurdu (RK Films) ve onun fetiş starı Nargis, yapımlarının büyük başarısında kilit rolü oynadı. Dutt, Hindistan'ın en yenilikçi yönetmenlerden biri olmayı başardı. Dutt dramın derecesini yükseltmek için şarkılara ciddiyetle yaklaşması ile, Satyajit Ray ve Mrinal Sen gibi yönetmenlerle birlikte, Hint Sineması'nın Albn Çağı'na (1950'lerden 1960'lann başlarına kadar) - öncelikle Hindistan'ın bir çok temel meselesini gündeme taşıyan toplumsal bir sinema anlayışı - katkı yapanlar arasında gösterilmektedir. Renkli filmlerin çekilmeye başlanması ile birlikte Hint Sineması, 1960'ların ortasında Albn Çağı anlayı­ şının daha deneysel yaklaşımına son vererek ve daha önceki formüllere dayalı üretim tarzına geri dönerek, yeni bir dönemece girmiş oldu. Yeni üretilen filmler setlerle ve kostümlerle etkili oldular. Üretim değerleri, önem açısından, toplumsal dramın yerine geçmiş oldu. 1970'lerde, bu tür formüllere dayalı filmler, ilgiyi canlı tutmak adına, türleri iç içe sunmaya başladılar ve böylece aşk hikayesini, komediyi, aile dramını ve macerayı birleştirdiler (2001: 16). Bu tür örnekler (pek çok baharabn karışımından oluşan Masala körisinden yola çıkarak) Masala filmi olarak bilinir hale geldi. Bu isimlendirmeyi izleyicilerin tüketimi bağlamında düşünmek ilginç olacakbr: bir şekilde, bu filmler oldukları gibi yenmek için yeterince iyidiler (ve 1970'lerde kadın yıldız Madhuri Dixit'in kült bir figür olduğunu habrlamakta fayda var)! Sonuçta, bu çok-türlü yaklaşım, günümüzde Bollywood müzikallerinde halen egemen olan film biçimidir. 1970'ler ve 1980'ler boyunca başka bir tarz Hint filmi de üretilmekteydi. Bu Amitabh Bachchan'ın süperstar olduğu ve bir Bollywood gişe bombası olan öfkeli genç erkek filmiydi. Bachchan' ın filmleri, diğer daha sıradan Bollywood yapımlarına yönelik cüretkarca bir meydan okumaydıl?r ve halihazırdaki çok-türlü film sepetine şiddeti ekleyerek, Hint .filııtinin doğasını değiştirme etkisine sahiptiler. Bachchan'ın en büyük gişe bombası Sholay/ Alevlerdi (Ramesh Sippy, 1975). Bachchan'la gerçekleşen ve Sholay'da örneklenen Bollywood filminin duygu durumundaki bu değişim, sık sık zamanın politik salın.esinde yaşanan değişim ile ilişkilendirilmektedir. lndira Gandhi büyük halk ayaklanmasının olduğu bu dönemde olağanüstü hal ilan etmişti (Gopalan, 2002: 9). Daha çok aksiyon-merkezli olan bu müzikal filmlerinin karakteristik anlatılan - ki bunlar 'gangsterler, intikam peşindeki kadınlar, gaddar polisler ve yolsuzluğa bulaşmış politikacılar' ile doldurulmuştur - intikam ve kahramanın kendi hukukunu uyguladığı aksiyon hikayeleriydi (2002: 10). Sholay ikonik statüsünü bir tek 'gerçeklikle mimetik bir ilişkisi' (1970'lerdeki Hindistan'ın gerçeği) olduğundan dolayı değil de, aynı zamanda, Amerikan Westemlerini çok açık bir şekilde tekrar şekillendirdiğinden dolayı (2002: 10) ve 'bütün bir sinemacılar kuşağının küresel dolaşımda olan türlerden alıntı yapmasını kışkırtan efsanevi bir kaynak' haline geldiği için de elde etti (2002:11). Slıolay belki de gerçek anlamda ilk Masala filmiydi. Bu tür aksiyon filmlerinin başansı, 1980'ler boyunca, daha geleneksel Hint şarkılı ve danslı filmlerinin popülerliğinin azalmasına sebep oldu. Ne var ki, Bollywood aksiyon filmlerinin, 15 yıllık başarılı bir koşudan hemen sonra, 19BO'lerin sonlarında 'ışıkları sönmeye başladı' - muhtemelen BJP'nin (Bahratiya Janata Partisi) iktidara gelişi ve 'Hinliliğe' özel önem vermesi sebebiyle - ve aile-merkezli şarkı ve dans filmlerinin geri gelişi ile bugün de geçerli olan tam tersi istikamette bir eğilim baş gösterdi (Gokulsing ve Dissanayake, 2003: 110). Bu durum Bab'ya ilginç gelebilir, çünkü aile halen sinema izleyicilerinin önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen, günümüz izleyicisi ağırlıklı olarak - özellikle erkek - gençlerden oluşmaktadır, ki bunlar da bir milyarlık Hindistan nüfusunun yaklaşık yarısına teşkil etmektedir. Ne var ki, Kabir'in (2001: 2) belirttiği gibi, 'Hindistan Sinemasırun diğer bölgelerdeki ticari sinemalardan daha çok sevilmesinin en önemli nedenlerden biri karma dünyalar yaratına konusunda başarısıdır'. Gerçekten de, 1930'lann Bombay müzikallerinden beri (bunlardan ilki Alanı Ara'ydı, 1931), farklılıklar karma bir gerçeklik uğruna gizlenmekteydi ve dolayısıyla bu durum katiyen yeni bir fenomen değildir. Fakat Mishra'nın (2002, xviü) haklı olarak ifade ettiği gibi, türün barındırdığı büyük karmaşıklık göz önünde bulundurulduğunda, bu yapıtların çeşitlilikten uzak oldukları anlamına gelmemelidir. Günümüzde, bu karma dünya, küresel ile yereli başarılı bir şekilde birleştiren bir dünyadır. Dolayısıyla, tipik bir Hint filmi, bir taraftan, Dünya' daki bütün Hintli izleyicilerin küresel kültüre referansla gönüllerini okşayacak kültürel göndermelerle bezeli bir ürün iken, fakat aynı zamanda her zaman geleneğe, izleyicilerin evlilik söz konusu olunca talep ettikleri statükoya 'geri dönüş' yapacaktır (Kabir, 2001: 3). Gelenek.le ilgili bu ısrar, sinema izleyicilerine Hintli olmanın tarifini yapmaya olanak sağlamaktadır (a.g.y.). Fakat bu onların, Babrun etkisiyle perdeye modem bir üslup ve zengin bir hayat tarzı biçiminde yansıyan tüketim ideolojisinden zevk alma kabiliyetlerini törpülememişlir (Gokulsing ve Dissanayake, 2003: 115). Yeni Bollywood filminin bu melezliği, onun çok iyi ihraç edildiğini göstermektedir. Filmin içindeki küresellik, Dünya genelindeki Hint diaspora izleyicisinin özdeşleşmesine yardımcı olmaktadır, fakat onlar için geleneksel Hindistan' ın temsili, eşit şekilde, özdeşleşmeye arzu ettikleri bir Hintlilik yansısı sunmaktadır. Bu bağlamda, son dö­nemde diaspora yönetmenlerinin Bollywood müzikallerine yönelmeleri ve ilginç bir şekilde bunların kadın yönebnenler olmaları dikkate değerdir. Günümüzde, Hint film endüstrisi, 1990'lann ortalarından itibaren gerçekleşen finansmarun liberalizasyonu ile birlikte yeni bir statüye kavuşmuş durumdadır. Bu demek oluyor ki, yıldızlar eskisi gibi endüstriyi kumanda etmemektedirler ve bir filmin başlangıcı için senaryo, yıldızlardan çok daha önemli hale gelmiştir (Gokulsing ve Dissanayake, 2003: 111). Ne var ki, bu durum megastarlann sonu anlamına gelmemektedir. Son erkek superstar Sharukh Khan' dır. Son filmi Devdas, şu ana kadar çekilen en pahalı Hint filmi olmasına rağ­ men (ki bu, Khan'ın aldığı ücretle epey bağlanblı olan bir pahadır), uluslararası başarı da sağlad? . Ondan önceki starlar gibi (özellikle 1950'lerin starları) Khan da kendi yapım şirketini kurdu (Dreamz Unlimited) ve bu sayede, kendi star imajı üzerindeki kontrolünü, önemli ölçüde kendi ellerinde hıt:abildi. Benzer bir durum, superstar seviyesinde olan kadın yıldızlar için de geçerlidir (tabi, Sharukh Khan seviyesinde olmasa da); günümüzde, Kajol, Karisma Kapoor, Kareena Kapoor ve Aishwarya Rai'yi sayabiliriz.
Background
Adblock Tespit Edildi! Adblock ile bu partı izleyemezsiniz. Lütfen reklam engelleyici eklentinizi devre dışı bırakınız ve sayfayı yenileyiniz!
Yorum Alanı
Bağlan Film izle sitemizden dilediğiniz filmi full hd kalitede tek part olarak Türkçe dublaj ve Türkçe alt yazılı izleyebilirsiniz.
Sitemap | Film izle | Film seyret | Sinema izle | Yetişkin Filmleri | Yerli film | film izle | film izle

Telif hak sahipleri yayınlanmasını istemedikleri film için ( ajansroth[at]mail.ru ) mail atmaları durumunda aynı gün yayından kaldırılacaktır.

En güncel filmleri bulabileceğiniz Bağlan Film izle sitemizde binlerce film içerisinden tarzınıza uygun HD Kalitede ki filmi izlemek için kategorilerimizden faydalanabilirsiniz. Her zaman Full HD kalitede sizlerle farklı alternatiflerle tek parça ve tek part olarak filmleri buluşturuyoruz. 10 yıldır var olan baglanbize, bağlan bize sitemiz ile sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Yerli ve yabancı bir çok filmi nette ilk olarak vermeye gayret gösteren bağlan film izle sitesi 720p ve 1080p görüntü kaliteleri ile fark yaratmaya devam ediyor.